Huisregels

Om alles bij Skopein goed te laten verlopen voor onze gasten, vragen wij iedereen om zich te houden aan onze huisregels. In onderstaand overzicht vind je de huisregels die bij ons gelden.

Aanwijzingen personeel

Iedere bezoeker dient aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Alcohol

Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn verplicht u bij twijfel naar legitimatie te vragen.

Consumpties

Alleen het nuttigen van de door ons aangeboden consumpties is toegestaan. Afval in de afvalbakken.

Controle

Bij de entree van het gebouw maar ook binnen kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

Entree / plaatsbewijs

Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd te tonen.

Leeftijdskeuring

De bioscoop is wettelijk verplicht de (kijkwijzer-) leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. U dient dit te tonen.

Mobiele telefoon

In de bioscoopzalen dient de mobiele telefoon te allen tijden te zijn uitgeschakeld.

Ongewenste intimiteiten

Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.

Opnameapparatuur

Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken.

Roken

In de gehele bioscoop is roken ten strengste verboden. Deze regel is tevens toepasbaar op de zogeheten “e-sigaretten”.

Verdovende middelen

Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Wapens

Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapen is ten strengste verboden.

Verbandtrommel en Eerste Hulp

Bij de bedrijfsleiding is een verbandtrommel aanwezig en kan eerste hulp worden verleend.

 

Een overtreding van een huisregel kan aan de politie worden gemeld. Ook kan de toegang aan ons bedrijf worden geweigerd.